پینه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    pine
  • patch, hard skin, callosity
  • پزشکی callus
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پینه

لغات نزدیک پینه

پیشنهاد و بهبود معانی