غاز به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    ghaaz
  • goose

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد غاز