ژنده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • مندرس، کهنه و پاره
 • فونتیک فارسی

  zhende
 • صفت
  in rags, in tatters, in shreds, scruffy, ragged, tatty, tattered, worn-out, patched, shabby
  • - لباس‌های ژنده‌ی آن گدای پیر

  • - the tattered clothes of that old beggar
 • امریکا - عامیانه
 • ratty

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ژنده