پیچنده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    pichande
  • winder
  • شخص یا چیز
  • wrapper
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیچنده

پیشنهاد و بهبود معانی