چهارشنبه سوری به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • جشن باستانی ایرانیان در شب آخرین چهارشنبه‌ی سال که با برپا کردن آتش و پریدن از روی آن برگزار می‌شود
 • فونتیک فارسی

  chahaarshambe soori
 • اسم
  Chaharshanbe-soori
  • - چهارشنبه‌سوری یک جشن مرسوم ایرانی است که در شب آخرین چهارشنبه‌ی سال شمسی برگزار می‌شود.

  • - Chaharshanbe-soori is a traditional Iranian festival celebrated on the eve of the last Wednesday of the Persian year.
  • - مردم هر سال در شب چهارشنبه‌سوری دور هم جمع می‌شوند، آتش روشن می‌کنند و از روی آن می‌پرند.

  • - Every year on the eve of Chaharshanbe-soori, people gather to light bonfires and jump over them.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چهارشنبه سوری

پیشنهاد و بهبود معانی