چهارصدمین سال به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • quatercentenary
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چهارصدمین سال

پیشنهاد و بهبود معانی