کتک سخت زدن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه lambaste
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کتک سخت زدن

پیشنهاد و بهبود معانی