کتک کاری پرقیل و قال به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه roughhouse
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کتک کاری پرقیل و قال

پیشنهاد و بهبود معانی