کشیدن فریاد به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه emit
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کشیدن فریاد

پیشنهاد و بهبود معانی