کمتر از به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • below, demi-, hypo-, within
  • minus
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کمتر از

پیشنهاد و بهبود معانی