کوتوله به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    kootoole
  • dwerf(ish)
  • افسانه
  • gnome
  • عامیانه shorty
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کوتوله

لغات نزدیک کوتوله

پیشنهاد و بهبود معانی