کونه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • بخش زیرین یا ته چیزی
 • فونتیک فارسی

  koone
 • اسم
  butt, bottom, backside, end part
  • - کونه‌ی کوهستان با مهی غلیظ پوشیده شده بود.

  • - The bottom of the mountain was covered in thick fog.
  • - کونه‌ی صندلی بسیار ناراحت بود.

  • - The chair's backside was so uncomfortable.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کونه

پیشنهاد و بهبود معانی