کوچکتر شده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • چیز
  • reduction
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کوچکتر شده

پیشنهاد و بهبود معانی