A Dog's Life

آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun idiom
  زندگی ناخوشایند، زندگی سگی، زندگی فلاکت‌بار، زندگی رقت‌آور، زندگی توأم با رنج
  • - I have led a dog's life.
  • - زندگی فلاکت‌باری داشته‌ام.
  • - He's been leading a dog's life since his wife left him.
  • - از وقتی که همسرش او را ترک کرد، زندگی‌ای سگی دارد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد a dog's life

 1. noun very unhappy life
  Synonyms: hard case, hard life, hard plight, miserable life, tough row to hoe, vale of tears

ارجاع به لغت a dog's life

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «a dog's life» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/a-dogs-life

لغات نزدیک a dog's life

پیشنهاد بهبود معانی