به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.
فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Assurance

əˈʃʊrns əˈʃʊərəns
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  assurances

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun C1
  اعتماد‌به‌نفس، اطمینان به خود
 • noun
  گستاخی، پررویی، بی‌پروایی
 • noun
  قول، تضمین
 • noun
  (در بریتانیا) بیمه‌ی عمر
 • noun
  یقین، اطمینان، خاطرجمعی
  • - Do I have your assurance that you won't contact the press?
  • - آیا اطمینان می‌دهی که به روزنامه‌ها خبر نخواهی داد؟
  • - He spoke with assurance.
  • - او با خاطر جمعی حرف می‌زد.
  • - The rescuers acted with kindness and assurance.
  • - نجات‌دهندگان با مهربانی و اعتماد‌به‌نفس عمل کردند.
  • - If you go there, is there any assurance that you'll have adequate income?
  • - اگر آنجا بروی، تضمینی هست که درآمد کافی داشته باشی؟
  • - What assurance can you give?
  • - چه تضمینی می‌دهی؟
  • - She gave him many assurances of love and loyalty.
  • - خیلی به او قول عشق و وفاداری می‌داد.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد assurance

 1. noun statement to relieve doubt
  Synonyms: affirmation, assertion, declaration, guarantee, insurance, lock, lock on, oath, pledge, profession, promise, rain or shine, security, shoo-in, support, sure thing, vow, warrant, warranty, word, word of honor
  Antonyms: distrust, doubt
 2. noun confidence
  Synonyms: aggressiveness, aplomb, arrogance, assuredness, audacity, boldness, bravery, certainty, certitude, conviction, coolness, courage, effrontery, faith, firmness, impudence, nerve, poise, positiveness, presumption, security, self-confidence, self-reliance, sureness, surety, temerity, trust
  Antonyms: confusion, distrust, doubt, fear, hesitancy, misgiving, shyness, uncertainty

Collocations

لغات هم‌خانواده assurance

 • noun
  assurance
 • verb - transitive
  assure

ارجاع به لغت assurance

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «assurance» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/assurance

لغات نزدیک assurance

پیشنهاد بهبود معانی