ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Camber

ˈkæmbər ˈkæmbə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  cambered
 • وجه وصفی حال:

  cambering

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable uncountable
  خمیدگی، آب‌روی خیابان، کانیوو (برای خروج آب از جاده) (از وسط جاده به اطراف)
  • - The road builders dug out earth for the camber.
  • - جاده‌سازان زمین را برای آب‌رو کندند.
  • - The road had a slight camber that allowed rainwater to easily flow off onto the sides.
  • - جاده دارای آب‌روی کوچکی بود که آب باران را به‌راحتی از کناره‌ها خارج می‌کرد.
 • verb - intransitive verb - transitive
  خمیده کردن، منحنی کردن، شکم دادن، خم کردن
  • - To improve aerodynamics, the car designer decided to camber the wheels slightly inward.
  • - برای بهبود آیرودینامیک، طراح خودرو تصمیم گرفت چرخ‌ها را کمی به‌سمت داخل منحنی کند.
  • - The wooden plank began to camber under the weight of the heavy load.
  • - تخته‌ی چوبی زیر بار سنگین خمیده شد.
 • noun uncountable
  تحدب، قوس، خمیدگی، انحنا، کجی، منحنی
  • - The expert recommended adjusting the camber of the wheels for better handling and stability.
  • - این کارشناس توصیه کرد که قوس چرخ‌ها را برای جابه‌جایی و پایداری بهتر تنظیم کنید.
  • - The skatepark's ramp featured a steep camber that provided added speed for skaters.
  • - سطح شیب‌دار پارک اسکیت دارای یک سرازیری منحنی بود که سرعت بیشتری را برای اسکیت‌بازها فراهم می‌کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد camber

 1. noun A slope in the turn of a road or track; the outside is higher than the inside in order to reduce the effects of centrifugal force
  Synonyms: bank, convexness, cant

ارجاع به لغت camber

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «camber» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/camber

لغات نزدیک camber

پیشنهاد بهبود معانی