فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Falling Star

ˈfɑːlɪŋˈstɑːr ˈfɔːlɪŋstɑː
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable informal
  انگلیسی بریتانیایی نجوم شهاب‌سنگ، ثاقب، تیر شهاب، حجر سماوی، سنگ آسمانی، جرم آسمانی
  • - The falling star illuminated the night sky.
  • - شهاب‌سنگ آسمان شب را روشن کرد.
  • - A child pointed excitedly at the falling star.
  • - کودکی با هیجان به تیر شهاب اشاره کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد falling star

 1. noun meteor
  Synonyms: meteor burst, shooting star

ارجاع به لغت falling star

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «falling star» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/falling-star

لغات نزدیک falling star

پیشنهاد بهبود معانی