فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

For Good Or Ill

آخرین به‌روزرسانی:

توضیحات

همچنین به این شکل نیز نوشته می‌شود: for good and for ill

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • idiom
  چه خوب و چه بد
  • - Life is full of surprises, for good or ill.
  • - زندگی پر از شگفتی است، چه خوب چه بد.
  • - After the war, the country was changed, for good and for ill.
  • - بعد از جنگ، کشور تغییر کرد، چه خوب و چه بد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت for good or ill

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «for good or ill» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/for-good-or-ill

لغات نزدیک for good or ill

پیشنهاد بهبود معانی