فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

For Real

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • idiom B2
    (عامیانه) واقعی، واقعاً، حقیقتاً
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت for real

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «for real» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/for-real

لغات نزدیک for real

پیشنهاد بهبود معانی