فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

From Day To Day

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • collocation
    1- از روزی به روز دیگر 2- بدون فکر آتیه، بدون امید، بدون پس‌انداز
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت from day to day

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «from day to day» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/from-day-to-day

لغات نزدیک from day to day

پیشنهاد بهبود معانی