با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Jailed

آخرین به‌روزرسانی:
|
 • سوم شخص مفرد:

  jails
 • وجه وصفی حال:

  jailing
 • adjective
  زندانی، محبوس، دربند، دستگیرشده
  • - a jailed man
  • - مردی زندانی
  • - a jailed Cuban poet
  • - شاعر کوبایی دربند
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد jailed

 1. adjective arrested
  Synonyms: incarcerated, in jail, under arrest, captive

ارجاع به لغت jailed

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «jailed» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/jailed

لغات نزدیک jailed

پیشنهاد بهبود معانی