Lab

læb læb
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun countable B1
    ( laboratory ) آزمایشگاه
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد lab

  1. noun A workplace for the conduct of scientific research
    Synonyms: laboratory, research lab, research-laboratory, science lab, science laboratory

ارجاع به لغت lab

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «lab» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/lab

لغات نزدیک lab

پیشنهاد بهبود معانی