Share Something With Somebody

آخرین به‌روزرسانی:
  • Phrasal verb
    مشترکاً از چیزی استفاده کردن، با هم خوردن، با هم در چیزی سهیم بودن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک share something with somebody

پیشنهاد و بهبود معانی