فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Take One's Medicine

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • idiom
    تن به مکافات دادن، نتیجه‌ی عمل خود را پذیرفتن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت take one's medicine

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «take one's medicine» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/take-ones-medicine

لغات نزدیک take one's medicine

پیشنهاد بهبود معانی