Zincoid معنی

آخرین به‌روزرسانی:
  • Adjective
    شبیه فلز روی، رویی، رویین، (مجازاً) قطب مثبت

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک zincoid