(just) As Soon Do Something (as Do Something)

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • idiom C2
    ترجیح می‌دهم که ... به‌جای ...
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت (just) as soon do something (as do something)

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «(just) as soon do something (as do something)» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/(just) as soon do something (as do something)

لغات نزدیک (just) as soon do something (as do something)

پیشنهاد بهبود معانی