بد حرفی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • insult, bad language, railing
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک بد حرفی

پیشنهاد و بهبود معانی