بد سلوکی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • ill - treatment, bad conduct
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک بد سلوکی

پیشنهاد و بهبود معانی