ثریا به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • پروین
 • فونتیک فارسی

  sorayyaa
 • اسم
  نجوم the Pleiades
  • - طبق اسطوره‌شناسی یونان ثریا هفت دختر اطلس و پلیون بود.

  • - According to Greek mythology, the Pleiades were the seven daughters of Atlas and Pleione.
  • - منجمان کشف کرده‌اند که ثریا حدود صد میلیون سال عمر دارد.

  • - Astronomers have discovered that the Pleiades are around 100 million years old.
 • نام زن
 • فونتیک فارسی

  sorayyaa
 • اسم خاص
  (feminine proper noun) Sorayya
  • - ثریا مدت‌ها در اغما بود.

  • - Soraya was in a coma for a long time.
  • - ثریا نویسنده‌ی مستعدی است که جوایز زیادی برده است.

  • - Sorayya is a talented writer who has won multiple awards.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ثریا

لغات نزدیک ثریا

پیشنهاد و بهبود معانی