ثری به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • خاک، تراب
 • فونتیک فارسی

  sari, saraa
 • اسم
  قدیمی earth, soil
  • - ثری غنی در آن منطقه

  • - the rich soil in that region
  • - فرسایش ثری

  • - the soil erosion
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ثری

لغات نزدیک ثری

پیشنهاد و بهبود معانی