ثقبه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    soghbe
  • hole, cavity
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ثقبه

لغات نزدیک ثقبه

پیشنهاد و بهبود معانی