صحت عمل به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • honesty, integrity
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد صحت عمل

لغات نزدیک صحت عمل

پیشنهاد و بهبود معانی