صدای مداوم و آرام به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • hum
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صدای مداوم و آرام

پیشنهاد و بهبود معانی