ضبط به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    zabt
  • confiscation, forfeiture, restraint, retntion, archives
  • حقوق attachment

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ضبط