ثبت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    sabt
  • registration, register, record, inscription, [book.] entry
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ثبت

پیشنهاد و بهبود معانی