ضباط به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    zabbaat
  • records, file keeping

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ضباط