ثبات به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    sabbaat
  • registrar
  • constancy, firmness, perseverance, resoluteness
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ثبات

لغات نزدیک ثبات

پیشنهاد و بهبود معانی