فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

غرنده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • فونتیک فارسی

    ghorrande
  • roaring, thundering
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد غرنده

ارجاع به لغت غرنده

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «غرنده» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/غرنده

لغات نزدیک غرنده

پیشنهاد بهبود معانی