غرنده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    ghorrande
  • roaring, thundering

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد غرنده