غریدن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    ghorridan
  • to grumble, to murmur
  • to roar, to rave, to thunder
  • تندر
  • peal

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)