ماشاءالله به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • (عبارت عربی) چشم بد دور، انچه خدا خواست
 • فونتیک فارسی

  maashaa'allaah
 • praise God, God be praised, well done, may God preserve (you, him, etc.) from evil eye, what wonders God has wrought!
  • - ماشاءالله همه سالم هستید!

  • - Praise God, you are all healthy!
  • - ماشاءالله دخترتان خیلی زیباست!

  • - Praise God your daughter is so beautiful!
 • نام مرد
 • فونتیک فارسی

  maashaa'allaah
 • اسم خاص
  (masculine proper noun) Mashalla
  • - ماشاءالله نوازنده‌ی مستعدی است که به زیبایی پیانو می‌نوازد.

  • - Mashalla is a talented musician who plays the piano beautifully.
  • - من تحت تاثیر ذکاوت ماشاءالله قرار گرفتم.

  • - I was impressed by Mashalla's intelligence.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ماشاءالله

پیشنهاد و بهبود معانی