مشما به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • پزشکی plaster
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مشما

پیشنهاد و بهبود معانی