مطلقه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • مطلق
 • فونتیک فارسی

  motlaghe
 • صفت
  absolute, despotic, unconditional
  • - سلطنت مطلقه

  • - absolute monarchy
  • - قدرت مطلقه‌ی پادشاه مسلم بود.

  • - The absolute power of the king was unquestionable.
 • زنی که طلاق گرفته
 • فونتیک فارسی

  motallaghe
 • صفت
  divorced woman, divorcee
  • - زن مطلقه به شهر جدیدی نقل‌مکان کرد.

  • - The divorcee moved to a new city.
  • - زن مطلقه پس از جدایی مجبور شد زندگی خود را از نو شروع کند.

  • - The divorcee had to start her life over after the split.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد مطلقه

لغات نزدیک مطلقه

پیشنهاد و بهبود معانی