مفعول با واسطه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • دستور زبان indirect object
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مفعول با واسطه

پیشنهاد و بهبود معانی