مقدار بسیار زیاد به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • مجازی sea
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مقدار بسیار زیاد

پیشنهاد و بهبود معانی