موقعیت برجسته به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • مجازی limelight
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک موقعیت برجسته

پیشنهاد و بهبود معانی