میخکوب شدن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • در جای خود
  • freeze
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک میخکوب شدن

پیشنهاد و بهبود معانی