میرشکار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • شکاربان
 • فونتیک فارسی

  mirshekaar
 • اسم
  قدیمی master of the hunt, the royal gamekeeper, game warden
  • - میرشکار در جنگل گشت‌زنی می‌کرد تا مطمئن شود شکارچیان قوانین را رعایت می‌کنند.

  • - The game warden was patrolling the forest to ensure hunters were following regulations.
  • - میرشکار مسئول حفاظت و حراست از حیات وحش در پارک ملی بود.

  • - The game warden was responsible for the conservation and protection of wildlife in the national park.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک میرشکار

پیشنهاد و بهبود معانی