میز ویژه قرائت انجیل به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • کلیسا
  • lectern
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک میز ویژه قرائت انجیل

پیشنهاد و بهبود معانی