مینوگرایی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فلسفه
  • idealism
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مینوگرایی

پیشنهاد و بهبود معانی