پارکینگ آسفالت شده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • هواپیما
  • hardstand
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پارکینگ آسفالت شده

پیشنهاد و بهبود معانی